Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Hajcsák Gergely EV. (postai cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 29 VI.lh 1/12 : adószáma: 68077330-2-36. elérhetőségek: info@telepocak.hu a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.telepocak.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató az éttermek oldalának étel – tárgy rendelési szolgáltatásait gyűjti össze. A Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt és használati tárgyakat (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre. Szolgáltató közvetítő kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az éttermeknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel az árut valamelyik étterem készíti össze és szállítja ki.

1.4. A Szolgáltatás a felhasználók irányában ingyenes, az Áruk pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó, ettől eltérő eset csak akkor lehetséges ha azt az étterem az vásárlói oldalán az Információk menüpontban külön jelzi.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az éttermi információk, árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől – az éttermektől – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására vonatkozóan jön létre, míg az áruk kiszállítására vonatkozóan a Felhasználó és az étterem között jön létre a megállapodás.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "A legutóbbi rendeléseid” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Alkoholos termékeket, szeszes italt azonban kizárólag felnőtt, 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak. A vásárlás folyamán az erre való figyelmeztetés a weboldalon megtörténik, valamint amennyiben a megrendelt csomag szeszes italt is tartalmaz, az átvevőnek a futár kérésére hitelt érdemlően igazolnia kell nagykorúságát, ha első ránézésre sem tűnik egyértelműen 18 éven felüli személynek. Ha ezt az átvevő nem tudja igazolni, akkor a csomag azon része, amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés regisztrált és a vendég felhasználók számára is lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:
· teljes név*
· e-mail cím*
· jelszó*
· szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
· telefonszám* A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.1.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ha a felhasználó a rendelés leadásakor és/vagy az étel átvételekor súlyosan megszegi e szabályokban, azaz ÁSZF- ben meghatározott szerződési feltételeket – különösen ha a megrendelés során valótlan vagy szándékosan félrevezető adatokat, vagy fiktív adatokat ad meg, vagy a kiszállításkor a megrendelt és kiszállított étel árát nem fizeti ki, vagy a kiszállító személyzettel trágár és a mindennapi normáknak nem megfelelő verbális vagy erőszakos magatartást tanúsít, - akkor a felhasználási feltételt megszegő személy következő rendelésekor a rendelést figyelmen kívül hagyhassa és annak kiszállítását megtagadhatja.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a megjelenő listából kiválaszt egy éttermet. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Rendelés véglegesítése" gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek. 3.2.Az étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje éttermenként különböző, ill. az éttermekről közölt információk között érhető el, jellemzően 30-90 perc. 3.4. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megadja a Felhasználónak az étterem elérhetőségét. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési módot. Ezeket az adatokat a belépés utáni oldalon, az "A legutóbbi rendeléseid" információs blokkban is feltünteti a Szolgáltató. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.


3.5. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott étterem árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlatok az online üzletenként és szállítási címtől függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és az étterem vagy online üzlet között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a kiválasztott étterem/online üzlet szerződési feltételeit, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. Az étterem/online üzlet elérhetőségéről a rendelés során tájékoztatja a Felhasználót. Az étterem/online üzlet nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

3.6. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.6.1 Az előrendelés teljesítése során az étterem kötelezhető arra, a hogy rendelésben megadott időponttól nem térhet el 15 perccel.

3.6.2 Az előrendelés során a vásárló köteles a 3.6.1 - ban meghatározott időn belüli kiszállított rendelést átvenni és kifizetni. Ezen időn túl a vásárló az átvételt elutasíthatja.

3.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató az étterem részére továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. SZÉP kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az étterem vagy a futárszolgálat alkalmazottja számára.. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és az étterem között. Szolgáltató rendelkezik az étterem felhatalmazásával arról, hogy a nevében pénzt/fizetést vegyen át.

5. Elállás

5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, sem az étteremmel szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt közvetlenül az étteremnek.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

6. Panaszkezelés

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőséggel veheti fel a kapcsolatot:
E-mail cím: info@telepocak.hu
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut szolgáltató étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a kiszállított áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel.

6.4. A Felhasználó panaszát kizárólag elektronikus levelezés info@telepocak.hu útján nyújthatja be.

6.5. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU címen.

7. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött email útján felmondható.

8.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

8.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Mezőtúr, 2021. szeptember 01.